• 1

    มเหาฬาร, มโหฬาร

    บาลี มหา+โอฬาร

    ความหมาย ยิ่งใหญ่

    คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ทั้งหมด

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม