ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "มหินทร์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  มหินทร์

  บาลี มหา+อินฺท

  สันสกฤต มหา+อินฺทฺร

  ความหมาย ผู้ยิ่งใหญ่

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้