ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำบาลีและสันสกฤต "มหัศจรรย์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  มหัศจรรย์

  บาลี มหา+อจฺฉริย

  สันสกฤต มหา+อาศฺจรฺย

  ความหมาย แปลกประหลาดมาก

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

 

คำบาลีและสันสกฤต ที่คล้ายกับ "มหัศจรรย์"   ได้แก่

คำบาลีและสันสกฤตบาลี
อัจฉริยะอจฺฉริย
มหาผลมหาผล
มหาราชามหา+ราช
มไหศูรย์มหา+อิสฺสร
มเหาฬาร, มโหฬารมหา+โอฬาร
มโหสถมหา+โอสถ
มหินทร์มหา+อินฺท
มหรรณพมหา+อณฺณว
วงกตวงก วงฺกต

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำบาลีและสันสกฤตที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ทั้งหมด