ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "มงคล"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  มงคล

  บาลี มงฺคล

  สันสกฤต มงฺคล

  ความหมาย เป็นความดีงาม

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "มงคล"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
ศรีสิริ, สิรี
อัปมงคลอปมงฺคล