ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "ผาสุก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ผาสุก

    บาลี ผาสุ, ผาสุก

    ความหมาย ความอิ่มใจ

    คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้