ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "ผลิตผล"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ผลิตผล

  บาลี ผลิต+ผล

  สันสกฤต ผลิต+ผล

  ความหมาย ผลที่ผลิตออกมาแล้ว

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้