ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "ปาฏิหาริย์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ปาฏิหาริย์

  บาลี ปาฏิหาริย

  สันสกฤต ปฺราติหารฺย

  ความหมาย ความเป็นไปเฉพาะ, สิ่งที่น่าอัศจรรย์, ความอัศจรรย์

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้