ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "ปาฏิบท"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ปาฏิบท

  บาลี ปาฏิปท

  สันสกฤต ปฺริปทฺ

  ความหมาย ค่ำหนึ่ง, (ไทย) บทเฉพาะ

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้