ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "ปั้ดโธ่, พุทโธ่"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ปั้ดโธ่, พุทโธ่

    บาลี พุทฺโธ

    ความหมาย (ไทย) คำอุทาน

    คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้