ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "ปราจีน"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  ปราจีน

  บาลี ปาจีน

  สันสกฤต ปฺราจีน

  ความหมาย ทิศตะวันออก

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

 • 2/2

  ปราจีน

  บาลี ปาจีน

  สันสกฤต ปฺราจีน

  ความหมาย มีในทิศตะวันออก. (ไทย) ทิศตะวันออก

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้