คำศัพท์ไทย "ประดิษฐ์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ประดิษฐ์

  บาลี ปติฏฺฐ

  สันสกฤต ปฺรติษฺฐ

  ความหมาย การตั้งไว้. (ไทย) การสร้างขึ้น.

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "ประดิษฐ์"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
โอษฐ์โอฏฺฐ
รัฐรฏฺฐ
ราษฎรรฏฺฐ
ประดิษฐานปติฏฺฐาน
ขนิษฐากนิฏฺฐ
นฤบดีนร+ปติ
กนิษฐากนิฏฺฐ
ณัฏฐ์ณฏฺฐ (ญาณ+ฐ)
รัฐบุรุษรฏฺฐ+ปุริส

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ทั้งหมด