ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "นิยม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  นิยม

  บาลี นิยม

  สันสกฤต นิยม

  ความหมาย แน่นอน, กำหนด. (ไทย) ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "นิยม"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
สากลสกล
จรรยาจริยา