ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำบาลีและสันสกฤต "ธรณี"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ธรณี

    บาลี เทหนี

    ความหมาย ธรณีประตู

    คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

 

คำบาลีและสันสกฤต ที่คล้ายกับ "ธรณี"   ได้แก่

คำบาลีและสันสกฤตบาลี
เทวะเทว
ไทยทานเทยฺยทาน
เนรเทศนิรเทส
เทวินทร์เทว+อินฺท
นิรเทศนิรเทส
อนงค์น+องฺค

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำบาลีและสันสกฤตที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ทั้งหมด