ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "ธนิต"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ธนิต

  บาลี ธนิต

  สันสกฤต ธฺวนิต

  ความหมาย แข็ง, หนัก

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้