ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "ทัศนีย์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ทัศนีย์

  บาลี ทสฺสนีย

  สันสกฤต ทรฺศนีย, ทฺฤศฺ

  ความหมาย ควรดู, น่าดู

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้