คำศัพท์ไทย "ทหาร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ทหาร

  บาลี ทหร

  สันสกฤต ทหร

  ความหมาย คนหนุ่ม. (ไทย) ผู้มีหน้าที่ในเรื่องรบ

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "ทหาร"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
หรดีหรตี
ทรัพย์ทพฺพ
ทัณฑ์ทณฺฑ
สาโทสาท
ทศทส
ปราสาทปาสาท
สัมโมทนียกถาสมฺโมทนียกถา
ปรอทปราท
สิกขาบทสิกฺขาปท

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ทั้งหมด