ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำบาลีและสันสกฤต "ทศ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ทศ

  บาลี ทส

  สันสกฤต ทศ

  ความหมาย สิบ

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

 

คำบาลีและสันสกฤต ที่คล้ายกับ "ทศ"   ได้แก่

คำบาลีและสันสกฤตบาลี
ทรัพย์ทพฺพ
ทัณฑ์ทณฺฑ
สาโทสาท
ทหารทหร
ปราสาทปาสาท
สัมโมทนียกถาสมฺโมทนียกถา
ปรอทปราท
สิกขาบทสิกฺขาปท
ชนบทชนปท

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำบาลีและสันสกฤตที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ทั้งหมด