ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "ทฤษฎี"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ทฤษฎี

  บาลี ทิฏฺฐิ

  สันสกฤต ทฺฤษฺฏิ

  ความหมาย ความเห็น. (ไทย) หลักที่นักปราชญ์วางไว้.

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้