ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำบาลีและสันสกฤต "ทรัพย์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ทรัพย์

  บาลี ทพฺพ

  สันสกฤต ทฺรวฺย

  ความหมาย ของมีค่า

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

 

คำบาลีและสันสกฤต ที่คล้ายกับ "ทรัพย์"   ได้แก่

คำบาลีและสันสกฤตบาลี
คนธรรพ์คนฺธพฺพ
บรรพชิตปพฺพชิต
บรรพตปพฺพต
ทัณฑ์ทณฺฑ
สาโทสาท
ทศทส
ทหารทหร
ปราสาทปาสาท
สัมโมทนียกถาสมฺโมทนียกถา

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำบาลีและสันสกฤตที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ทั้งหมด