ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "ถัน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ถัน

  บาลี ถน

  สันสกฤต สฺตน

  ความหมาย นม (อวัยวะ), เต้านม

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้