ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "ฐิติ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ฐิติ

  บาลี ฐิติ

  สันสกฤต สฺถิติ

  ความหมาย การยืน, การตั้งมั่น

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้