ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำบาลีและสันสกฤต "ฉันทะ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ฉันทะ

  บาลี ฉนฺท

  สันสกฤต ฉนฺทสฺ

  ความหมาย ความพอใจ

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

 

คำบาลีและสันสกฤต ที่คล้ายกับ "ฉันทะ"   ได้แก่

คำบาลีและสันสกฤตบาลี
ฉันทาคติฉนฺท+อคติ
ฉันทามติฉนฺท+มติ
เอกฉันท์ (เอก-กะ-)เอกฉนฺท
สมานฉันท์สมาน+ฉนฺท
อาศัยอาสย

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำบาลีและสันสกฤตที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ทั้งหมด