คำศัพท์ไทย "ฉันทะ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ฉันทะ

  บาลี ฉนฺท

  สันสกฤต ฉนฺทสฺ

  ความหมาย ความพอใจ

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "ฉันทะ"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
ฉันทาคติฉนฺท+อคติ
ฉันทามติฉนฺท+มติ
เอกฉันท์ (เอก-กะ-)เอกฉนฺท
สมานฉันท์สมาน+ฉนฺท
อาศัยอาสย

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ทั้งหมด