คำศัพท์ไทย "ฉลาก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ฉลาก

  บาลี สลากา

  สันสกฤต ศลากา

  ความหมาย สลาก

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "ฉลาก"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
อิฐอิฏฺฐกา
กรรดึก (เก่า)กตฺติกา
กุญแจกุญฺจิกา
สีกาอุปาสิกา
ผลึกผลิก, ผลิกา
อวกาศโอกาส อวกาส
กากบาท (กา-กะ-บาด)กาก+ปาท
สวัสติกะ(โสตฺถิก)
กัณฑ์กณฺฑ

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ทั้งหมด