ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "ฆาน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ฆาน

  บาลี ฆาน

  สันสกฤต ฆฺราณ

  ความหมาย จมูก

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้