คำศัพท์ไทย "คุปต"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  คุปต

  บาลี คุตฺต

  สันสกฤต คุปฺต

  ความหมาย รักษา, คุ้มครอง, ปกครอง

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "คุปต"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
ตมะตม
เศวตเสต
สังเกตสงฺเกต
ทิวงคตทิวงฺคต
ปรากฏปากต
ชาตาชาต
อัสดง, อัสดงคตอตฺถงฺคต
อมตะอมต
นิสิตนิสฺสิต

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ทั้งหมด