ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "คงคา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  คงคา

  บาลี คงฺคา

  สันสกฤต คงฺคา

  ความหมาย แม่น้ำคงคา (Ganges). (ไทย) แม่น้ำ.

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้