ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "กล"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  กล

  บาลี กล

  สันสกฤต กล

  ความหมาย การนับ, ส่วน. (ไทย) แบบ

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้