ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "กฏุมพี"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  กฏุมพี

  บาลี กุฏุมฺพี

  สันสกฤต กุฎุมฺพินฺ

  ความหมาย คนมั่งมี. (ไทย) คนเลว

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้