มีหลักในการบริหารงาน ไม่กี่ประการ 1. ต้องลับคมอยู่เสมอ 2. ไม่กลัวงาน เมื่อคิดจะทำอะไรต้องทำทันที 3. ต้องรักษาคำพูด

คำคมคนดัง