ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "spit out"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  spit out

  กริยาช่อง 2 spitted out / spat out

  กริยาช่อง 3 spitted out / spat out

  แปลว่า คาย

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale