ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "raise"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  raise

  กริยาช่อง 2 raised

  กริยาช่อง 3 raised

  แปลว่า ยก

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale