กริยา 3 ช่อง

raise

คำกริยา

Regular Verb ›

กริยาช่อง 2raised

กริยาช่อง 3raised

แปลว่ายก

1