ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "lift"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  lift

  กริยาช่อง 2 lifted

  กริยาช่อง 3 lifted

  แปลว่า ยก

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale