ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "keep on"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  keep on

  กริยาช่อง 2 kept on

  กริยาช่อง 3 kept on

  แปลว่า เก็บไว้ใน

  หมวด Irregular Verb

คำกริยา ที่คล้ายกับ "keep on"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
spring onsprang on / sprung on
bear onbore on
catch oncaught on
sleep onslept on
ride onrode on
work onworked on
live onlived on
call oncalled on
cheat oncheated on