ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "join"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  join

  กริยาช่อง 2 joined

  กริยาช่อง 3 joined

  แปลว่า ร่วม

  หมวด Regular Verb