ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "impress"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  impress

  กริยาช่อง 2 impressed

  กริยาช่อง 3 impressed

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale