ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "hang in there"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  hang in there

  กริยาช่อง 2 hung / hanged

  กริยาช่อง 3 hung / hanged

  แปลว่า แขวนอยู่ที่นั่น

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale