ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "hang"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  hang

  กริยาช่อง 2 hunged

  กริยาช่อง 3 hanged

  แปลว่า แขวนคอ

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  hang

  กริยาช่อง 2 hunged

  กริยาช่อง 3 hanged

  แปลว่า แขวนคอ

  หมวด Irregular Verb

คำกริยา ที่คล้ายกับ "hang"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
hang backhung / hanged
hang ontohung / hanged
hang withhung / hanged
hang abouthung / hanged
hang outhung / hanged
hang overhung / hanged
hang togetherhung / hanged
hang uphung / hanged