ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "hammer into"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  hammer into

  กริยาช่อง 2 hammered

  กริยาช่อง 3 hammered

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "hammer into"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
hammer outhammered
hammerhammered
hammer away athammered
dig intodug into
check intochecked into
fall intofell into
draw intodrew into
eat intoate into
make intomade into