ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "halt"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  halt

  กริยาช่อง 2 halted

  กริยาช่อง 3 halted

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale