ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "fawn"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  fawn

  กริยาช่อง 2 fawned

  กริยาช่อง 3 fawned

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "fawn"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
fawn overfawned
fawn onfawned