ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "deal in"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  deal in

  กริยาช่อง 2 dealt

  กริยาช่อง 3 dealt

  แปลว่า จัดการใน

  หมวด Irregular Verb

 

คำกริยา ที่คล้ายกับ "deal in"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
dealdealt
deal withdealt
draw indrew in
buy inbought in
set inset in
sit insat in
bring inbrought in
stop instopped in
shut inshut in

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน