ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "deaden"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  deaden

  กริยาช่อง 2 deadened

  กริยาช่อง 3 deadened

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale