ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "care"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  care

  กริยาช่อง 2 cared

  กริยาช่อง 3 cared

  แปลว่า การดูแล

  หมวด Regular Verb