ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "capsize"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  capsize

  กริยาช่อง 2 capsized

  กริยาช่อง 3 capsized

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale