ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "calm"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  calm

  กริยาช่อง 2 calmed

  กริยาช่อง 3 calmed

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale