ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "Be able"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  Be able

  กริยาช่อง 2 was able

  กริยาช่อง 3 been able

  แปลว่า สามารถ

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale