ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "Be"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  Be

  กริยาช่อง 2 was, were

  กริยาช่อง 3 been

  แปลว่า เป็น,อยู่,คือ

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "Be"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
arewere
iswas
be awaywere away
be offwere off
be ontowere onto
be outwere out
be alongwere along
amwas
be upwere up