ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "bar"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  bar

  กริยาช่อง 2 barred

  กริยาช่อง 3 barred

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale