ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "am"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  am

  กริยาช่อง 2 was

  กริยาช่อง 3 been

  แปลว่า เป็น,อยู่,คือ

  หมวด Irregular Verb

  Listen to voicemalefemale

คำกริยา ที่คล้ายกับ "am"   ได้แก่

คำกริยากริยาช่อง 2
iswas
bewas, were
be ablewas able