ค้นหากริยา 3 ช่อง

คำกริยา "accrue"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  accrue

  กริยาช่อง 2 accrued

  กริยาช่อง 3 accrued

  หมวด Regular Verb

  Listen to voicemalefemale